80865893-5032972ساوالان خبر: اکبر نیکزاد در بازدید از روند عملیات اجرایی این محور افزود: با توجه به حادثه خیز بودن این محور تلاش می شود فاز اول این جاده بطول 15 کیلومتر تا هفته بسیج به بهره برداری برسد.

وی همچنین در بازدید از مدرسه در حال احداث سمیه مشگین شهر گفت: با تکمیل عملیات ساختمانی ، این آموزشگاه نیز در هفته بسیج در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت .

وی در بازدید از سد احمد بیگلو نیز با بیان این که عملیات اجرایی این سد پس از مدتی رکود دوباره آغاز شده اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جاری پیشرفت فیزیکی این سازه به 40 درصد افزایش یابد.

به گزارش ايرنا، وی در بازدید از سد کرم شاهلو در بخش ارشق نیز با تاکید در تسریع در اجرای این پروژه از آبگیری سد قورت تپه همزمان با عید غدیر خم خبر داد.