ساوالان خبر: هتل لاله کنونی قسمتی از پروژه بزرگی بود که در زمان قبل از انقلاب در سرعین برای تبدیل روستای کوچک آن زمان به یک شهر توریستی بین المللی اجرا می شد و به علت انقلاب تا سال 1375 متروکه و به صورت نیمه کاره رها گردیده بود که در زمان استانداری آقای احمدی نژاد این هتل و آبدرمانی سبلان تکمیل و بقیه پروژه رها گردید.

هتل لاله قدیمعکس از شهرام کیشی زاده

هتل لاله قدیمعکس از خان عمو وطن پور

هتل لاله قدیم- سرعینعکس از استاد رحیم اسدالهی

هتل لاله قدیم- سرعینوحید و شهزاد نصرتی

هتل لاله

هتل لاله کنونی

منبع:  www.vatan-oghlou.blogfa.com