ساوالان خبر: محکومیت یکی از استفاده کنندگان برق غیر مجاز به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت مهندس سیاهکوهی سرپرست مدیریت برق اردبیل در این مورد گفت: فرد خاطی به پرداخت جزای نقدی محکوم شد . طبق ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی فرد خاطی محکوم به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی […]


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

برقساوالان خبر: محکومیت یکی از استفاده کنندگان برق غیر مجاز به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت

مهندس سیاهکوهی سرپرست مدیریت برق اردبیل در این مورد گفت: فرد خاطی به پرداخت جزای نقدی محکوم شد .

طبق ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی فرد خاطی محکوم به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت گردید .

انتهای پیام/