این جلسه۲۷ مهر ماه سالجاری با حضور اعضاءتشکیل یافت.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

برقساوالان خبر: در ابتدا مهندس رئوف حسن پور مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکین و دبیر جلسه به ارائه گزارش کلی از وضعیت مانده بدهی و عملکرد وصول مطالبات به تفکیک واحدها در تعرفه های مختلف پرداخته و یادآورشدند با عنایت به اینکه اهداف پیش بینی شده وصول مطالبات در سال ۹۴ (۱۲۰درصد) می باشد لازم است همکاران با برنامه ریزی و تلاش مضاعف این مقوله را جدی گرفته و در جهت تحقق آن تمام همت وامکانات خود را بسیج نمایند.

سپس مهندس علیزاده مدیر عامل شرکت با اهمیت خواندن وصول هفتگی یاد آور شدند که شرکت توانیر با عنایت به اهمیت بسیار زیاد وصول مطالبات، در آینده نزدیک نسبت به سهمیه بندی هر شرکت از وصول مانده بدهی اقدام خواهد نمود .

در این جلسه مباحث مرتبط به شرح ذیل مطرح وتصمیماتی اتخاذ گردید.

مقررشد صورت وضعیت های وصول مطالبات پیمانکاران با اولویت تایید و پرداخت شده و درخصوص صورت وضعیت های پیمانکار وصول مطالبات مدیریت برق اردبیل بررسی لازم انجام ودر اسرع وقت اقدام به پرداخت شوند.
همچنین تمامی واحدها برابر فرم ارسالی دفتر فروش خدمات مشترکین ، نسبت به ارسال آن (اخطاریه جمع آوری انشعاب و ابطال انشعاب برق) توسط عوامل پیمانکاران وهمکاران اقدام و نتیجه اقدامات را به دفترفروش و خدمات مشترکین به صورت کتبی اعلام نمایند.

و با توجه به اهمیت وصول اقساط انشعابات واگذار شده طی سال های قبل مقرر گردید تمامی واحدها در خصوص مطالبات از بابت اقساط مانده انشعاب قبل از سال ۹۱که غیر قابل توجیه می باشند اقدام جدی نموده و گزارش نمایند.

و نیز در خصوص استفاده از سیستم های نوین به خصوص سیستم contact center (سیستم ارتباط تلفنی مشترکین ) موضوع جهت ارتباط خودکار تلفنی برای مشترکین بدهکار توسط معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ بررسی ودر جلسه آتی گزارش گردد.

انتهای پیام/