ساوالان خبر: این مراسم صبح امروز با حضور همکاران ستادی شرکت در محل نماز خانه ستاد شرکت برگزار شد . در این مراسم حاج آقای نجفی، امام جماعت ستاد شرکت به سخنرانی در مورد واقعه عاشورا پرداخته سپس آقای ابراهیمی به قرائت زیارت عاشورا و مداحی پرداختند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

ساوالان خبر: این مراسم صبح امروز با حضور همکاران ستادی شرکت در محل نماز خانه ستاد شرکت برگزار شد .

در این مراسم حاج آقای نجفی، امام جماعت ستاد شرکت به سخنرانی در مورد واقعه عاشورا پرداخته سپس آقای ابراهیمی به قرائت زیارت عاشورا و مداحی پرداختند.

انتهای پیام/