ساوالان خبر: این اقدام بدون اعمال خاموشی و توسط اکیپ خط گرم در راستای رضایتمندی مشترکین صورت پذیرفت . این اقدام پیرو گزارشات ۱۲۱ مبنی بر برخورد یک دستگاه کامیون با یک اصله تیر برق بر روی فیدر ۵ کمی آباد ( خط تغذیه شهرک صنعتی) انجام پذیرفت. با توجه به سیاست های شرکت مبنی […]


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

ساوالان خبر: این اقدام بدون اعمال خاموشی و توسط اکیپ خط گرم در راستای رضایتمندی مشترکین صورت پذیرفت .

این اقدام پیرو گزارشات ۱۲۱ مبنی بر برخورد یک دستگاه کامیون با یک اصله تیر برق بر روی فیدر ۵ کمی آباد ( خط تغذیه شهرک صنعتی) انجام پذیرفت. با توجه به سیاست های شرکت مبنی بر کاهش انرژی توزیع نشده و رضایتمندی مشترکین ،امور یک برق اردبیل با همکاری اکیپ خط گرم اقدام به تعویض تیر شکسته بصورت خط گرم نمودند که با این عمل از خاموشی ناخواسته بر روی فیدر فوق جلوگیری نموده و این امر باعث رضایتمندی مشترکین صنعتی امور یک برق اردبیل گردید .

 

 

انتهای پیام/