اولین شماره از ماهنامه سی روز با صاحب امتیاز و مدیر مسئولی مهدی جهاندیده روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

سی روز

انتهای پیام/