کاروانسرای شاه عباسی نیر، یکی از 999 کاروانسرای بنا شده در دوره صفویه است که در 10 کیلومتری شهر نیر و در کنار جاده قدیمی نیر – سراب قرار دارد.

این کاروانسرا در یکی از برف گیرترین گردنه‌های کشور یعنی در گردنه صایین و به فرمان شاه عباس صفوی بنا شده و عمده مصالح به کار رفته در آن مصالح موجود کوهستان،یعنی سنگ است؛ این مصالح علاوه بر سهولت دسترسی و فراوانی در محل، عنصر مقاوم و پایداری هستند.

کاروانسرای شاه عباسی نیر،

طراحی کاروانسرای شاه عباسی نیر کاملا سازگار با اقلیم و شرایط محل صورت گرفته است؛ عرض و ارتفاع ورودی فضاهای زیستی داخل ، به حداقل کاهش یافته طوری که با اندک وسایلی می‌توان آن را مسدود و از نفوذ سرما و کوران برف به داخل جلوگیری کرد.

روزنه‌های سقفی این کاروانسرا هم کمترین اندازه  را دارند و از نظر تبادل هوا و تامین روشنایی نیز فضاهای داخل کاروانسرای عباسی نیر عملکرد منطبق با نیاز را به رخ می کشد.

ورودی های فضاهای ارتباطی داخل در کاروانسرای شاه عباسی نیر بنا به شرایط نسبت به فضاهای جانبی تا حدودی بزرگترساخته شده تا چهار پایانی که همراه و مورد استفاده کاروانیان بوده اند به راحتی در داخل پناه بگیرند.

  ملات اتصال دهنده سنگ بنا های کاروانسرای شاه عباسی نیر ساروج است و یک گنبد کوچک سنگی نیز بر روی یک فضای مربع شکل در مرکز این بنای تاریخی قرار دارد؛ این گنبد بر روی چهار سکنج اجرا شده است.

به گزارش سبلانه؛ کاروانسرای شاه عباسی نیر در تاریخ چهارم فروردین 1362 با شماره ملی 1653 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.