هاشم مظفريساوالان خبر: هاشم مظفری در جلسه کارگروه تخصصی درآمد و تجهیز منابع استان افزود: مهم ترین منبع درآمد استان از محل وصول درآمدهای مالیاتی است که 79 درصد کل وصولی استان امسال از این محل تامین شده است.

وی با اشاره به این که تمام درآمدهای وصولی در استان در قالب اعتبارات در استان هزینه می شود عمده ترین منابع درآمدهای عمومی استان را به ترتیب درآمدهای مالیاتی ، انحصارات و مالکیت ، فروش ، جرایم و خسارات ، درآمدهای عمومی متفرقه و واگذاری دارایی های سرمایه ای ذکر کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل نیز در این جلسه دستگاه های اجرایی استان را ملزم به تعریف منابع تازه برای تامین و وصول درآمدهای جدید و پیش بینی نشده برای استان کرد.

سیدحامد عاملی با اشاره به این که استان پتانسیل لازم را برای افزایش سطح درآمدهای عمومی دارد افزود: با مدیریت صحیح می توان سطح درآمد عمومی لازم را افزایش داده و از قابلیت ها و فرصت های موجود به نحو مطلوب استفاده کرد.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به این که تا رسیدن به میزان درآمد مصوب استان در سال 1392 فاصله وجود دارد بر تلاش و همکاری دستگاه های اجرایی استان و مشارکت مطلوب مردم در بخش های مختلف اقتصادی تاکید و خواستار تحقق درآمد مصوب استان تا آخر سال شد.