80893397-5129962ساوالان خبر: در این جلسه پس از اعلام انصراف معرفت جمالی از نامزدی ، اسلام عبدی و حمید صدیق محمدی به عنوان نامزدهای تصدی ریاست هیات اعلام آمادگی کردند.

این نامزدها ایجاد درآمد پایدار و خود کفایی مالی هیات ، ساماندهی ورزشکاران رشته ها و سبک های مختلف و جذب اسپانسرهای مالی و فعال کردن این هیات در شهرستان های دارای استعداد را از عمده برنامه های اصلی خود برای ورزش های رزمی استان ذکر کردند.

در این مجمع انتخاباتی که با تفویض اختیار رئیس فدراسیون ورزش های رزمی به اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد اسلام عبدی با کسب 11 رای از مجموع 18 رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات ورزش های رزمی استان انتخاب شد.

به گزارش ايرنا، احد پازاج مدیرکل ورزش و جوانان استان در این جلسه از زحمات و عناوین کسب شده و تلاش های حمید محمد صدیق رییس قبلی هیات ورزشهای رزمی استان قدردانی کرد.