نام طرح به "شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان" تبدیل شد و در سال ۱۳۵۲ بین وزارت کشاورزی و مهندسین مشاور هاوائین اگرونومیکسـاینتر نشنال و شرکت اگرونومیک ایران قراردادی منعقد شد که به موجب آن مطالعات جامع شرکت به عهده آنان واگذار گردید.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

محمد اصغری کلاسرمحمد اصغری کلاسر

از تاریخچه و تاسیس کشت و صنعت مغان تا واگذاری کشت و صنعت مغان از قیمت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تا ۲۷۰۰ میلیارد تومان!

ساوالان خبر: پس از اجرای اصلاحات ارضی و برای توسعه و گسترش صنعت کشاورزی و دامپروری در ایران ، بنا به دستور محمدرضا شاه، وزیر کشاورزی و شورای اصلاحات ارضی و رئیس سازمان اصلاحات ارضی ، از سال ۱۳۴۱ تغییرات اساسی در بخش کشاورزی در ایران آغاز شد و برهمین اساس در سال ۱۳۴۶ گروهی از کارشناسان کشاورزی برای مطالعه و بررسی شرایط اقلیمی و آب و هوایی و ساختار مرغوبیت خاک و بهره برداری در بخش کشاورزی، به شهرها و استانهای مختلف اعزام شدند و با مطالعاتی که انجام دادند،  در دشت مغان برای استفاده و بهره برداری از زمین های دشت مغان برای ایجاد کشت و صنعت و دامپروری مغان ، در تبریز برای ایجاد و تاسیس کارخانه تراکتور سازی، و ماشین سازی ، در اراک برای ایجاد و تاسیس کارخانه کمباین سازی گزارش خود را نسبت به تاسیس و ایجاد در این شهرها عملیات اجرایی آن را به وزیر کشاورزی و شورای اصلاحات ارضی ارائه دادند.

هدف از ایجاد شرکتهای سهامی کشاورزی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و به کار گرفتن روشهای نوین کاشت و برداشت بود. هر کشاورز به اندازه ارزش زمین خود در شرکتهای سهامی شریک و سهیم می‌شود. این شرکتها امکان این را فراهم آورده که

۱ – بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود.

۲ – ایجاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی در بالا گفته شده در آن عضو بودند.

۳ – ایجاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهام دار و عضو که روی هم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشتند.

۴ – ایجاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را شامل می‌شد.

۵ – ایجاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میایون نفر از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن استفاده می‌بردند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستا نشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده می‌کردند. در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزی‌های نخستین برای آمادگی در دبستان کودکان یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان روزانه می‌خوردند.

– تاریخچه تاسیس کارخانه ماشین سازی تبریز:  با پیشنهاد و پیگیری های مهندس تقی توکلی در سال ۱۳۴۷ بین ایران و چکسلواکی منعقد شد و این کارخانه از سال ۱۳۵۱ مورد بهره برداری قرار گرفت.

– تاریخچه تاسیس کارخانه کمباین سازی اراک : شرکت کمباین سازی ایران در ۱۵ آذرماه ۱۳۴۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان تهران تحت شماره ۱۳۵۶۹ به نام شرکت جانساز (سهامی خاص) به ثبت رسید.

– تاریخچه و تاسیس ماشین سازی اراک:‌ شرکت ماشین‌سازی اراک، از مجتمع‌های صنعتی بزرگ ایران است، که در سال ۱۳۴۷ در شهر اراک تاسیس و در سال ۱۳۵۱ مورد بهره برداری قرار گرفت.

– تاریخچه و تاسیس تراکتور سازی تبریز:‌ شرکت تراکتورسازی ایران در سال ۱۳۴۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۵۴۰/۳۲۴ مورخ ۱۳۴۷/۰۲/۲۶ در اداره ثبت شرکتها در تبریز به ثبت رسید.

تاریخچه تاسیس کشت و صنعت و دامپروری مغان

به منظور توسعه و عمران دشت مغان و بهره‌گیری مطلوب از منابع آب و خاک منطقه با استفاده از روشها ، تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته در زمینه تولیدات کشاورزی و دامی و ایجاد اشتغال در این منطقه محروم که فقط در حد رویشگاه مرتعی مورد شناسایی قرار گرفته بود مطالعات فراوان انجام و به این نتیجه رسید که با استفاده از امکانات موجود و با انحراف آب رودخانه عظیم ارس می‌توان بخش مهمی از اراضی مرتعی را به زراعت فاریاب تبدیل نمود و از این طریق تحولی در افزایش تولیدات کشاورزی و دامی کشور و نیز ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح زندگی را در منطقه فراهم نمود.

آغاز عملیات اجرایی کشت و صنعت مغان سال ١٣۵٢

آغاز عملیات اجرایی کشت و صنعت مغان سال ١٣۵٢

 

آغاز تحول بر پهنه دشت لم یزرع مغان وچاره اندیشی‌ها در جهت بهره‌برداری بهینه از بیابانی که قبل از شروع برنامه‌های عمرانی به مارستان معروف بوده و آثاری از کشت و زرع در آن موجود نبوده است به سال ۱۳۲۷ برمی‌گردد و به دنبال آن فعالیت‌های عمرانی دولت وقت با سرمایه‌گزاری‌های عظیم و همکاری کارشناسان داخلی و خارجی آغاز و مقدمات استفاده صحیح از آب قعرالدشت رودخانه ارس و سایر پتانسیل‌های خدادادی موجود منطقه ، فراهم گردیده در ادامه این فعالیت‌هاست که فعالیت‌های مربوط به احداث سد میل و مغان و شبکه عظیم آبیاری از سال ۱۳۴۷ شروع و در سال ۱۳۵۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفت و درهمین سال بود که وزارت کشاورزی، مجتمع کشت و صنعتی را با نام طرح کشت و صنعت و دامپروری مغان در سطح ۶۳۰۰۰ هکتار از ۳۵۰ هزار هکتار اراضی خالصه دولتی، تأسیس و فعالیت‌های خود را آغاز نموده است.

در اسفند ماه سال ۱۳۵۳ نام طرح به “شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان” تبدیل شد و در سال ۱۳۵۲ بین وزارت کشاورزی و مهندسین مشاور هاوائین اگرونومیکسـاینتر نشنال و شرکت اگرونومیک ایران قراردادی منعقد شد که به موجب آن مطالعات جامع شرکت به عهده آنان واگذار گردید.

روستای ۱۰۰۰ نفری پارسا آباد در سایه شرکت  کشت و صنعت و دامپروری مغان پرخیر با مهاجر پذیری و اسکان عشایر به دومین شهر بزرگ استان اردبیل تبدیل گردیده است و وجود کشاورزان پیشرو کشوری و توسعه کشاورزی مکانیزه در دشت مغان مؤید تأثیر ترویج و آموزش آن بوده است و چه بسیار کارشناسانی که با کسب تجارب علمی و عملی دراین دانشگاه بزرگ در عرصه‌های ملی منشاء خدمت و اثرگذاری گردیده‌اند و تولیدات بذری، دامی و باغی (نهال) این شرکت موجب افزایش ثروت ملی در تمام نقاط کشور گردیده است.

برای تحقق بخشیدن به این امر ضرورت ایجاد شرکتهای کشت و صنعت بیش از حد احساس گردید. لذا در سال ۱۳۵۳ شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان تاسیس شد.

مهندس منوچهر کفایی:

مهندس منوچهر کفایی مشهور به مهندس شفایی در تاسیس و ایجاد کشت و صنعت و دامپروری مغان و شهر پارس آباد نقش به سزایی داشته است.

 

مهندس منوچهر کفایی از بنیانگذاران کشت و صنعت مغان

مهندس منوچهر کفایی از بنیانگذاران کشت و صنعت مغان

مهندس کفایی در زمان تاسیس کشت و صنعت و دامپروری مغان،  ۵۳ سال داشته و  نوه دختری آیت الله خراسانی اهل مشهد بودند . مهندس کفایی مخالفت  شدیدی با آمریکائیهای ساکن منطقه مغان داشتند ، به همین دلیل او  رابه تهران انتقال دادند . بعد  از این انتقال او را دعوت به کار در شرکتی به نام کارا در شهرستان طبس یکی از شهرهای استان خراسان کردند. بعد از مدتی او را باز به منطقه مغان بازگرداندند.

سال ١٣۵٢ -مهندس منوچهر کفایی و پرسنل کشت و صنعت مغان

سال ١٣۵٢ -مهندس منوچهر کفایی و پرسنل کشت و صنعت مغان

 

این مرد بزرگ عاقبت برای آوردن زن (آمریکائیش ) و بچه های خویش به امریکا سفر کرد متاسفانه بخاطر  مشکلات قلبی در یکی از بیمارستانهای آمریکا تحت جراحی قلب قرارگرفت اما سر عمل بخاطر برق رفته گی دار فانی را وداع گفتند. بعد از این ماجرا دولت آمریکا غرامت سنگینی به خانواده وی پرداخت کرد.

مهندس کفایی در دشت مغان بیشتر به مهندس شفاهی مشهور است.

از جمله بانیان و موسسین تاسیس کشت و صنعت و دامپروری مغان مهندس محمود داور علیلو معروف به مهندس داور یکی از بنیانگذاران شرکت بزرگ کشت و صنعت مغان است.

آغاز عملیات اجرایی کشت و صنعت مغان سال ١٣۵٢- مهندس آلیجی داور معروف به مهندس داور، با آستین کوتاه و شلوار مشکی در کنار مردی که کت و شلوار با لبه دار دارد

آغاز عملیات اجرایی کشت و صنعت مغان سال ١٣۵٢- مهندس آلیجی داور معروف به مهندس داور، با آستین کوتاه و شلوار مشکی در کنار مردی که کت و شلوار با لبه دار دارد

او را می توان از اولین فارغ التحصیلانی دانست که استخدام شرکت شدند.مهندس داور آن زمان فارغ التحصیل از دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بود.ایشان در آن زمان بخاطراینکه تنها کسی بودند که تسلط بر زبان انگلیسی داشتند رابط زبانی بین مسئولین شرکت و کارشناسان خارجی مستقر در منطقه بودند.

مهندس داور با شرکت ارگونومیک در سمت های مختلف فعالیت داشتند .قبل از انقلاب ایشان به سمت معاون مدیر عامل شرکت کشت و صنعت منصوب شد.

اکبر نیکزاد استاندار اردبیل در هشتم آبان ۱۳۹۱ در جلسه شورای اداری شهرستان پارس‌آباد در خصوص فروش و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفته بود:  واگذاری شرکتهای تحت مدیریت دولتی به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از وظایف دولت برای کوچک سازی بدنه است و کشت و صنعت مغان هم در همین راستا باید به بخش خصوصی واگذار شود که اقدامات اولیه در دوره استانداران سابق اردبیل انجام شده است.با تعیین ۱۲۰۰میلیارد تومان نرخ پیشنهادی برای خرید این بنگاه اقتصادی ارایه شده است که امیدواریم با فروش آن بتوانیم شرکت‌های کشت و صنعت با ظرفیت محدودتری را احداث و عملیاتی کنیم.

اکبر نیکزاد استاندار وقت اردبیل بعد از کمتر از یک ماه ، اظهاراتی در ششم آذر ۱۳۹۱  درمراسم واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی را بزرگترین حرکت واگذاری بخش کشاورزی استان به بخش خصوصی دانست و ادعا کرد که واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی انقلابی در حوزه کشاورزی اردبیل ایجاد خواهد کرد.

به گفته وی واگذاری این مجتمع عظیم کشاورزی به بخش خصوصی می تواند در افزایش راندمان محصولات تولیدی کشت و صنعت مغان و درآمدزایی استان از محصولات کشاورزی مثمر ثمر واقع شود.

نیکزاد با اشاره به اینکه قیمت پایه کشت و صنعت مغان بر اساس نظرات کارشناسان مربوطه برآورد شده است، اضافه کرده بود: هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان قیمت اولیه کشت و صنعت است که بر اساس امکانات و تجهیزات این مجتمع قیمتی مناسب و کارشناسی محسوب می شود.

مجید خدابخش ۱۶ مهر ۹۵  در نشست با جوانان، فرهیختگان و فعالان سیاسی شهرستان پارس‌آباد اظهار داشت: سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و ولازم الاجراست این سیاست‌ها اهداف مختلفی از جمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی را دنبال می‌کند.

 

mogan

وی ارزش واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی را ۲۷۰۰ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: این شرکت همه ساله درلیست فروش آگهی روزنامه‌ها قرار می‌گیرد که امکان فروش کشت وصنعت دامپروری مغان به سرمایه گذاران کشور وجود ندارد و ما تصمیم داریم دراین زمینه در سفر آتی به روسیه و آذربایجان درمورد فروش آن باسرمایه‌گذاران آن کشورها رایزنی کنیم.

ارزش و قیمت واقعی کشت و صنعت و دامپروری مغان:

با مراجعه به اظهارات اکبر نیکزاد استاندار اردبیل(از سال ۹۱ تا ۹۲) و مجید خدابخش استاندار فعلی اردبیل در خصوص فروش و واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان، قیمت و نرخ فروش این شرکت در نوسان می باشد و نرخ پیشنهادی اولیه این شرکت که در سال ۹۱ که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده ، اکنون این مبلغ به ۲۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. و قیمت آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و در کمتر از ۵ سال ،  ۱۵۰۰ میلیارد تومان بر قیمت آن افزوده شده است.

جناب دکتر خدابخش استاندار محترم اردبیل ! ارزش ریالی سرمایه و دارایی کشت و صنعت و دامپروری مغان بالاتر از رقم اعلام شده است:

استاندار اردبیل محترم ؛ جنابعالی به طور کامل آگاه هستید که مفهوم خصوصی‌سازی در معنای گسترده آن بسیار گسترده و وسیع تر از فروش و یا  واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌هایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بوده، تاکید و دلالت دارند.

معیار و هدف جنابعالی از طرح فروش کشت وصنعت مغان چیست؟  جنابعالی که در این سه سال اخیر به عنوان استاندار اردبیل ،‌چند ماه و چند ساعت و با چند نفر از کارشناسان اقتصادی و کشاورزی در خصوص فروش و واگذاری کشت و صنعت و مغان ، جلسات کارشناسی انجام داده اید که حالا به این نتیجه رسیده اید که کشت و صنعت و دامپروری مغان را که از سال ۱۳۴۶ مطالعات و بررسی ها و کارشناسی های اساسی برای ایجاد و تاسیس آن سرمایه گذاری شده است، آن را واگذار نمایید؟

جناب استاندار، خود بهتر می‌دانید ایران کشور پهناور و بزرگی است و هر منطقه کشور دارای استعدادهای اقتصادی و کشاورزی خود را دارد و منطقه زرخیز مغان نیز به عنوان نگین سرسبز ایران اسلامی دارای استعدادهای خدادادی بوده که برای پرورش دام و  انواع محصولات کشاورزی سودده است.

در دولت‌های گذشته اگر یک کشتارگاه بزرگ صنعتی و یا کارخانه چرم!؟ در کنار همین کشت و صنعت و دامپروری مغان ساخته و سرمایه‌گذاری می‌شد دیگر ما مجبور نبودیم دام‌های سنگین و سبک مجتمع دامپروری کشت وصنعت مغان را برای کشتار به سایر نقاط کشور بارگیری کنیم که هزینه حمل به روش کاملا غیرحرفه‌ای بارگیری و تلفات بین جاده‌ای این دام‌ها بالغ بر صدها میلیون تومان برآورد شد که هم بر فروشنده و هم خریدارهزینه سربار و سرسام‌آور تحمیل نمود.

هیچ یک از مردم منصف استان اردبیل بالاخص مردم زحمتکش شهرستان‌های پارس‌آباد و بیله‌سوار راضی نیستند که بزرگ‌ترین شرکت خاورمیانه به عنوان سرمایه ملی منطقه و به خصوص استان اردبیل به فروش رسیده و برای عمران و آبادی منطقه صرف و هزینه شود چون تجربیات گذشته و حال، عکس این موضوع را اثبات می‌کند. لذا باید فکر فروش و واگذاری به شیوه فعلی را کنارگذاشته و به فکر تکمیل چرخه اقتصادی و ایجاد صنایع تبدیلی باشیم که بعنوان مثال ایجاد چندین سردخانه صنعتی،  کارخانه بزرگ کاغذسازی در کنار محصول اولیه آن یعنی پنبه و کلش حاصل از کشت گندم مزارع مغان را می‌توان نام برد.

حاج  اروجعلی محمدی مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان می گوید: چگونه می توانیم ببینیم که شرکت مغان را به کسی بفروشند که در سال ۶۷ فروشنده روغن نباتی این شرکت بوده حالا این شرکت را با اقساط ۸ ساله بفروشیم و خریدار باقی اقساط خود را از همین درآمد شرکت بپردازد.

همانطوری که در آغاز این یادداشت درخصوص نحوه و چگونگی تاسیس شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اشاره به این گردید که این شرکت با نظر کارشناسان وزارت کشاورزی و شورای اصلاحات ارضی تاسیس گردیده است و آن موقع وزارت کشور و مجموعه استانداری آذربایجان شرقی دخالتی در تاسیس آن نداشته اند، حالا چرا برخی از مسوولان و مخصوصاَ استانداران اردبیل در مدیریت و فروش و واگذاری دخالت می کنند ، باید کالبد شکافی اساسی در این خصوص انجام گیرد.

انتهای پیام/