ارژنگ عزيزيساوالان خبر: ارژنگ عزیزی در جلسه کمیته استخراج و اکتشاف دراردبیل اظهار داشت: اردبیل از نظر ذخایر معدنی غنی قابل توجهی دارد به طوریکه در این استان ذخایر غنی فلزی و غیر‌فلزی مورد دقت و ارزیابی قرار گرفتهاست.

وی خاطرنشان کرد‌: تا‌کنون 155 معدن در استان اردبیل پروانه بهره‌برداریگرفته‌اند که با هدف توسعه فعالیت‌های این معادن برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ایدر نظر گرفته شده است.

عزیزی با تاکید بر تکمیل مطالعات منابع معدنی استان که سال‌های گذشتهمجوز استخراج و اکتشاف آنها صادر شده است، افزود: در حال حاضر نتایجمطالعات در قالب طرح‌های اکتشافی ادامه دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با تاکید بر اینکه ذخایر معادن بهره‌برداری شده بیش از 65میلیارد تن بوده است، گفت: از این میزان تا‌کنون 4 میلیون و 900 هزار تناستخراج شده است.

عزیزی به وجود معادن غنی پرلیت در شهرستان کوثر اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر معاودن فلزی و غیر‌فلزی به ویژه پوکه در این منطقه اخیراً صدورجواز بهره‌برداری در معادن پرلیت نیز صادر شده است.

وی در خصوص وجود معادن غنیسنگ‌های معدنی در منطقه نمین نیز گفت: مطالعات دقیق این موضع را اثباتمی‌کند که معادن غنی سنگ‌های معدنی در این شهرستان وجود دارد که باید بامشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی بستر حرکت تحولی را در این زمینهفراهم کرد