انشعاب آبساوالان خبر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: پارسال افزون بر 37 هزار انشعاب آب و فاضلاب در این استان واگذار شد.

عبدالحسن حسن زاده  افزود: در سال گذشته 21 هزار و 35 رشته انشعاب آب و 14 هزار و 385 رشته انشعاب فاضلاب واگذار شده و در مجموع از زمان تاسیس

شرکت تعداد کل انشعاب آب استان به 253 هزار و 307 فقره و تعداد انشعاب فاضلاب به 91 هزار و 674 فقره افزایش یافته است.

وی گفت: با توجه به انشعابات نصب شده تا پایان سال 91 بر اساس پیش بینی بودجه سال 91 فروش انشعاب آب 120 درصد و فاضلاب 96 درصد می باشد.

وی اظهار کرد: بر اساس پیش بینی توسعه شبکه برای فروش انشعاب آب و فاضلاب در سطح استان بیش از 29 هزار رشته انشعاب پیش بینی شده است.

به گزارش ایرنا ، وی رضایت مشترکان را مهم ترین هدف راه اندازی دفاتر پیشخوان در شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل دانست و افزود: تاکنون 38 دفتر پیشخوان شهری در 10 شهر استان در راستای خدمات آب و فاضلاب راه اندازی شده است.

وی اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جاری دفاتر پیشخوان دولت به 23 شهر برسد.