نیروی انتظامیساوالان خبر:  فرمانده انتظامی مشگین شهر از کشف و ضبط 16/5 کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رضا اصلانی فر افزود: در راستای تشدید مبارزه با سوداگران مرگ و سلب تحرک از قاچاقچیان مواد مخدر ماموران فرماندهی انتظامی مشگین شهر با هماهنگی مقام قضایی و با انجام چند مرحله عملیات جداگانه این میزان مواد مخدر را کشف و در این زمینه چهار نفر را دستگیر کردند.

وی گفت: افراد دستگیر شده به همراه مواد مکشوفه تحویل مرجع قضایی استان شدند.

به گزارش ایرنا٫ وی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات خود در زمینه عرضه و توزیع مواد مخدر را به پلیس 110 گزارش کنند.