معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از برگزاری آزمون استخدام ۸ هزار و ۲۰۰ نفر برای آموزش وپرورش در شهریور ۱۳۹۶ خبر داد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

جمشید انصاری در این باره خاطر نشان کرد: امسال پیش بینی های لازم انجام شده است یعنی هم دانش آموختگانی از دانشگاه فرهنگیان داریم که متعهد به خدمت هستند و در خدمت آموزش و پرورش قرار می گیرند و هم طی آزمونی که سال گذشته برگزار کردیم حدود ۱۰ هزار نفر را برای آموزش و پرورش گزینش کردیم که باید دوره های قبل از خدمت را بگذرانند.

وی ادامه داد: در آزمون استخدامی شهریور ماه ۹۶ نیز ۸هزار و ۲۰۰ نفر را برای آموزش و پرورش گزینش می کنیم. معمولا روال کارمان هم این است که متناسب با خروجی دستگاه ها برای تامین نیرو ، برنامه ریزی می کنیم . بخشی از این برنامه ریزی در گذشته با جذب دانشجویانی که در کنکور پذیرفته شدند، صورت گرفته تا پس از پایان تحصیلات در رشته های مورد نیاز، مشغول شوند.

کمبود ها را تجزیه و تحلیل می کنیم

انصاری خاطر نشان کرد: این برنامه ریزی ها مستمر است و این گونه نیست که یک باره ۴۰هزار نفر خارج شوند و سپس ما برنامه ریزی کنیم . ما آمار خروج نیروی انسانی دولت در دستگاه های حساس را داریم و این ها را برای چند سال آینده تجزیه و تحلیل می کنیم تا کمبودی ایجاد نشود ضمن این که اعتقاد داریم برای آموزش و پرورش با کمبود شدید معلم روبه رو نیستیم.

بحران نداریم

وزیر آموزش و پرورش نیز درباره کمبود معلم در آموزش و پرورش و برنامه ریزی در برابر موج بازنشستگی در این وزارتخانه ، به خراسان گفت: طبق آزمون استخدامی که هر ساله برگزار می شود، ما هم استخدام می کنیم و بقیه نیازمان را نیز با استخدام حق التدریسی ها جبران می کنیم.

وی افزود: البته مسئله کمبود معلم در سال تحصیلی جدید به طور کامل حل نمی شود اما بحرانی هم در این زمینه نداریم و از این دو مسیر نیروهای خود را تامین خواهیم کرد.

انتهای پیام/شفاف