مقایسه ️اهمیت محیط زیست گردنه حیران در دو کشور(سمت راست: جمهوری آذربایجان و سمت چپ: ایران) در یک تصویر؛


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

ویلاسازی غیر مجاز، جنگل خواری و قطع درختان در گردنه حیران

انتهای پیام/