نشریات استان اردبیل این هفته بیشتر روی رفتن یا ماندن مجید خدابش استاندار اردبیل متمرکز شده بودند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

انتهای پیام/