رضا موذنی

اولویت شورا برای انتخاب شهردار آیا به همان ۲۰دقیقه وقت برای هر کاندیدا جهت ارائه برنامه ها منوط است یا شورا قبلاً بین خود به توافقاتی رسیده اند؟


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

در حالی بررسی برنامه های کاندیداها جهت تصدی کرسی شهردار اردبیل استارت خورده که همه چشم وگوشها معطوف پشت درهای بسته شوراست.

سوالهای متعددی که بین مردم بخصوص اهالی رسانه ردوبدل می شود که چه کسی شهردار خواهد شد؟ اولویت شورا برای انتخاب شهردار آیا به همان ۲۰دقیقه وقت برای هر کاندیدا جهت ارائه برنامه ها منوط است یا شورا قبلاً بین خود به توافقاتی رسیده اند؟ نکند این برنامه ها صوری باشند؟ برگزاری ارائه برنامه کاندیداها در پشت درهای بسته و جلسه غیر علنی نیز مزید برعلت شده است تا دلنگرانی های عمومی و اهالی رسانه نیز مضاعف گردد.

اما آنچه مارا دلگرم می کند که انشاءالله شورای برآمده از اراده مردم با بررسی تمام جوانب آنچه را که به صلاح شهر و مردم شهر اردبیل است انجام خواهند داد.

قسمی که اعضا محترم شورا یاد کرده اند که پاسدار حق وحقوق مردم بوده واز هرگونه اقدام سیاسی وباندی پرهیز کرده و وظیفه خودرا درقبال موکلان وشهر خود فراموش نخواهند کرد، نیز مارا ترغیب می کند که مطمئن باشیم فردی کاربلد ومجرب که با آیین شهرداری بیگانه نباشد منتخب نهایی شورا خواهدبود.

اما نظر اعضای محترم شورای شهر را به عرایضی معطوف می دارم:

اول اینکه به یاد داشته باشند شهردارقبلی (دکتر لطف الهیان) از مقبولیت بالایی دربین جامعه وحتی مسئولین رده بالا برخوردار بودند و زحمات وکارهای عمرانی ایشان بیش از هرزمان به چشم می آمدو لذا هرگونه عجله وبی توجهی به اقبال جامعه جایگاه شورا را متزلزل خواهد کرد.

دوم اینکه شهردار منتخب رادرمیان باید ها ونبایدها محصور نکنید بگذارید کسی که سکان این کشتی عمران شهری را بعهده می گیرد بر اساس همان قول وبرنامه های ارائه ای اش عمل کند.

درحالیکه نزدیک چهار دهه از انقلاب می گذرد اردبیل دراین بازه تقریباٌ طولانی نسبت به مراکز سایر استانها علیرغم وجود پتانسیلهای بالقوه برای پیشرفت وزیبا سازی بشدت عقب مانده است و لازمه ایجاد بستر برای پیشرفت همکاری همه ارگانها ونهادها بخصوص شورای محترم شهر می باشد تا در کنار همدلی وهمراهی همه مسئولان، شهری ایده آل وزیبا که مردمانش در زندگی ازآن ایجاد آرامش کرده ولذت ببرندداشته باشیم.

انتهای پیام/