اولین جشنواره برداشت انگور در تاکستان های شهر لاهرود شهرستان مشگین شهر برگزار شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

انتهای پیام/