دکتر علیرضا محبی پور

کار امروزت کم از حماسه جنگیدنت با خصم زبون نبود ... تو برای من و برای شهرم اسطوره ای


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

سخن گفتن در مورد بزرگان بسیار سخت است شاید برخی ها گمان برند که هدف اسطوره سازی کاذب است اما واقعیت این است که این روزها شهر ما بیش از هر زمان دیگر محتاج اسطوره هاست راستش را بخواهید رگ های اردبیل دچار افت شدید سطح خونی ”’مردان بزرگ” شده است.

اینجا گریزی به در گوشی های چند روز اخیر میزنم

-با کاندیداتوری حاج جواد کمر ائتلاف شکست

– امید دو شقه شد

– یاران دیروز در مقابل هم صف کشیدند

– جناح تندرو بیشترین سود را از کاندیداتوری حاج جواد می برد

– معلمی که مهندس انتخابات شد تا شهردار شود

اما برای ما که حاج جواد نماد شرف و انسانیت است چگونه قابل پذیرش بود که او عامل نومیدی امیدواران شود . او که همیشه طلایه دار اصلاحات بوده و هست. مردی که جوانی خود را در جنگ با متجاوزین بعثی گذرانده ، او نماد ایثار است همو که در مسیر سیاست ورزی اصلاح طلبانه خود زخم ها خورده اما بلند قامت و استوار هرگز اجازه نداده پرچم اصلاحات بر زمین بیوفتد …او فرمانده این اردوگاه است چگونه میتواند اردوی امید و اصلاح را بر هم زند؟

تا آخرین لحظه به او و سیاست ورزی عاقلانه اش اعتماد کردیم و در نهایت باز این حاج جواد بود که باتصمیمی زیبا خط بلانی بر همه زمزمه های درگوشی کشید . ثابت کرد که هر جا پای منافع ملی ، استان و شهر در میان باشد او با تمام وجودش برای ایثار آماده خواهد بود. دست مریزاد حاجی برای شهر من که مدتی است خالی از اسطوره هاست تو اسطوره ای … کار امروزت کم از حماسه جنگیدنت با خصم زبون نبود … تو برای من و برای شهرم اسطوره ای

انتهای پیام/