نایب حبیبی با کسب سه رای از پنج رای به عنوان شهردار سرعین انتخاب شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

نایب حبیبی با کسب سه رای از پنج رای  بعد از کش و قوس های فراوان بعنوان شهردار سرعین انتخاب شد.

نایب حبیبی پیش از این کارمند شهرداری  اردبیل بود که امروز بعنوان شهردار شهر توریستی سرعین انتخاب شد.

پیش از این رضا زنده دل شهردار سرعین به مدت چهار سال بود و همچنین سرپرست شهرداری با اکثریت آرا در دوره پنجم انتخاب شده بودکه نتوانست حداکثر آرا را به سوی خود جلب کند.

انتهای پیام/