نشریه رفاقت در شماره جدید خود به موضوع بی توجهی به میراث فرهنگی اشاره کرده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

انتهای پیام/