.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

زمان توزیع کارت الکترونیکی ورود به جلسه آزمون چهار رشته شغلی شامل: نگهبان – امور خدماتی – راننده – اپراتور تلفن در روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه مورخه ۲۸ ۲۹ و ۳۰ شهریور ماه می باشد.

با توجه باینکه اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت دانشگاه به نشانی (azmoon.arums.ac.ir ) به صورت الکترونیکی و غیر حضوری می باشد، مقتضی است متقاضیان گرامی از مراجعه حضوری به ستاد مرکزی دانشگاه خودداری نمایند.

انتهای پیام/