کاخ سفید به دنبال دریافت گزارش هایی درباره وجود یک بسته مشکوک، بسته شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

به نقل از راشا تودی، کاخ سفید به علت گزارش هایی درباره وجود بسته مشکوک بسته شد و پلیس در حال بررسی اوضاع است.

بسته شدن کاخ سفید در پی کشف بسته مشکوک

این دومین بار در یک هفته اخیر است که کاخ سفید به خاطر گزارش هایی درباره وجود بسته مشکوک بسته می شود.

به گفته منابع آگاه خبرنگاران رسانه ها منتظر کنفرانس خبری بودند که به آنها گفته شد در داخل بمانند.

انتهای پیام/تابناک