.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در جمع مدیران اردبیل، رشد جمعیت شهرهای کشور رامنفی اعلام کرد وگفت: رشد سالانه جمعیت تهران ۸۰هزار نفر است و به غیر از کرج و دو سه شهردیگر در سایر شهرها رشد جمعیت شهری کاهنده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت:۳۰درصد جمعیت کشور بد مسکن هستند که بجای توسعه کمی مسکن به توسعه کیفی توجه جدی داشته باشیم.

انتهای پیام/