یک استاد در اندونزی برای درمان ترک اعتیاد شیوه ای عجیبی برای معتادان بکار برده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

روحانی‌ای به نام استاد”احمد مولانا” یک مرکز ترک اعتیاد متفاوت راه اندازی کرده و با نشاندن معتادان در دیگ آب داغ و دعا به دنبال پاک کردن تن آنها از آلودگی است.

در این مرکز ترک اعتیاد در اندونزی، معتادین درون دیگ آب که گیاهان داروئی در آن است برای نیم ساعت می نشینند؛ این در حالی است که زیر این دیگ نیز روشن است. استاد احمد همزمان که معتادان را در آب داغ نگه می دارد برای آنها دعا می خواند. معتادان همچنین در آئین نیایشی در این مرکز شرکت می کنند که از خدا می خواهند به آنها کمک کند. عمدتا نوجوانان بین ۱۶ تا ۱۸ سال میهمانان این مرکز ترک اعتیاد هستند. بنا به آمارها حدود سه درصد از جمعیت ۲۳۰ میلیون نفری کشور اندونزی معتاد به مواد مخدر هستند.

ترک اعتیاد با نشستن در دیگ آب داغ!
ترک اعتیاد با نشستن در دیگ آب داغ!
ترک اعتیاد با نشستن در دیگ آب داغ!
ترک اعتیاد با نشستن در دیگ آب داغ!
ترک اعتیاد با نشستن در دیگ آب داغ!

ترک اعتیاد با نشستن در دیگ آب داغ!

انتهای پیام/فرارو