در پایان رقابت بهداد سلیمی، لاشا تالاخادزه از گرجستان و سعید علی حسینی در دسته فوق سنگین وزنه برداری قهرمانی جهان، عنوان قهرمانی سال ۲۰۱۷ به تالاخادزه رسید.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

سعید علی حسینی پس از اینکه عنوان نایب قهرمانی جهان را به دست آورد اشک ریخت.

در پایان رقابت بهداد سلیمی، لاشا تالاخادزه از گرجستان و سعید علی حسینی در دسته فوق سنگین وزنه برداری قهرمانی جهان، عنوان قهرمانی سال ۲۰۱۷ به تالاخادزه رسید.

سعید علی حسینی هم که بعد از هشت سال دوباره در میادین حاضر شده است، توانست عنوان نایب قهرمانی جهان را به دست آورد.
او زمانی که متوجه شد نایب قهرمان شده در پشت صحنه مسابقات از خوشحالی گریه کرد.
علی حسینی در یک ضرب کمی استرس داشت و دو حرکت را از دست داد اما در دوضرب قوی ظاهر شد.
سعید علی حسینی با رکورد ۲۰۳ یک ضرب، ۲۵۱ دوضرب و مجموع ۴۵۴ کیلوگرم نقره مجموع و ۲ مدال برنز یک ضرب و دوضرب را گرفت.

انتهای پیام/