بهنام کمالی: 

یکی از ویژگی های اساسی و بنیادی نظام کاپیتالیستی و صاحبان سرمایه تولید انبوه می باشد، چرا که حیات کاپیتالیسم بر مدار تولید و تولید بیشتر می باشد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

در بازشناسی و آسیب شناسی ترفندهای نظام های کاپیتالیستی یا همان سرمایه داری در جهت مصرف بی کران به چند مورد می توان اشاره داشت: جبر اجتماعی و جبر فرهنگی که  یکی از شاخصه های آن تشریفات و به اصطلاح عامیانه چشم تو هم چشمی های حاکم بر روابط انسانها و خانواده ها می باشد، خود به نیرویی ویرانگر برای بلعیدن تولیدات کارخانجات تبدیل شده است.

مد یکی دیگر از راهکارهای صاحبان سرمایه است که برای فروش هر چه بیشتر محصولات خود آن را حاکم بر فرهنگ مادی و معنوی جوامع می کنند و این روش نیز به یک نیروی نامرئی جهت استثمار بکار می رود.

صاحبان سرمایه و کالا و در کل نظام سرمایه داری به اهمیت تبلیغات که خروجی آن ایجاد نیاز کاذب در بین انسان هاست واقف گشته اند و شب و روز به هر طریق درست و نادرستی آگهی های تبلیغاتی خود را به خورد مردم داده و ملکه ذهن مخاطبان می کنند. خروجی وحشتناک این روش، مصرف بی کران تولیدات کارخانجات می باشد.

یکی دیگر از حیله های نظام کاپیتالیستی ایجاد قدرت خرید کاذب در بین مصرف کننده های انسانی است.قدرت مذکور بواسطه تسهیلات و وام های ارائه شده توسط بانک ها می باشد. اینجاست که نظام اقساطی مذکور سبب پیش فروش عمر نکرده توسط انسان های امروزی می شود.

حال با یک نگاه ژرف می توان به روش های مهندسی شده صاحبان کالاها پی برد. تبلیغات شبانه روزی که منجر به ایجاد نیاز کاذب در بین شهروندان شده و در نهایت امر منتهی به خرید کالا می شود و سود حاصل از آن کالاها به اضافه ارائه تسهیلات بانکی و پیرو آن ایجاد قدرت خرید کاذب در بین مردم و در نهایت امر امکان خرید کالاها را فراهم می کند و سود حاصل از این تسهیلات، در همه حال روانه جیب سرمایه داران می شود.

در این میان خیل عظیم انسان ها دچار استثماری نامرئی شده و سرمایه جانی و مالی اشان به یغما می رود و اینجاست که: چه آسان، ناآگاهانه و در سکوت خودمان و هستی مان را به قهقرا برده دچار خسران می شویم!

انتهای پیام/