معاونت_سیاسی استانداری، مدیریت ورزش جوانان، دانشگاه محقق اردبیلی، میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بزودی تغییر خواهند یافت.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

بنا به درج برخی گمانه زنی ها در مورد روند تغییرات مدیریتی اردبیل شنیده های تکمیلی از منابع موثق حاکی است:

از طرف دولت محلی؛ یعقوب عزیز زاده به عنوان مسئول پیگیری امورات منطقه_آزاد تجاری و نصیب نجفی مسئول پیگیری امورات اجرای راه_آهن اردبیل معرفی شوند.

در مورد معاونت_سیاسی استانداری،تصمیم نهائی برای انجام تغییرات قطعیت نیافته است ولی اقداماتی برای معرفی افرادی از جمله مسعود امامی یگانه و جواد زنجانی برای تصدی این پست صورت پذیرفته است.

تغییر فرمانداران علی رغم معرفی برخی گزینه ها در سه شهر نمین، نیر و سرعین فعلا تا تعیین معاونت سیاسی فاقد اولویت گردیده و احتمالا تنها حکم مهدی بخشی در نیر از حالت سرپرستی به فرمانداری تغییر یابد.

برای ورزش جوانان از دو گزینه محتمل نام برده می شود احمد کنعانپور و بهرام اقاخانی

از موسی کنعانپور نیز به عنوان گزینه های مدیر کل اداری مالی استانداری نام برده می شود

ابراهیم پور و حاجی زاده برای حضور در دانشگاه محقق اردبیلی از گزینه های اصلی هستند

برای میراث فرهنگی و گردشگری هم دباغ عبداللهی و مهدی جوادی مطرح هستند.

عدیل سروی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل میراث فرهنگی و گردشگری نیز تغییر خواهد یافت و نمایندگان بزودی جانشین وی را معرفی خواهند کرد.

انتهای پیام/