حسین بشیری گیوی:

منطقه آزاد از راهکارها‌ی استاندار وقت برای خروج استان اردبیل از عقب ماندگی تاریخی می باشد اگر منطقه آزاد در مجلس تصویب شود نقطه عطف تاریخ این استان محسوب می شود و در کوتاه مدت می تواند ره صد ساله را بپیماید.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

منطقه آزاد اردبیل قابلیت‌هایی دارد که می تواند اردبیل را به کریدوری برای صادرات محصولات کشاورزی و دامی برای آذربایجان، روسیه و حتی اروپای شرقی تبدیل کند. حتی در دیدار اخیر روسای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان نیز بر منطقه آزاد بین المللی تاکید کردند.

در واقع مسیر حرکت و آینده استان اردبیل با بازراهای جهانی گره می‌خورد. منطقه آزاد هم پای سرمایه گذار خارجی را به منطقه باز می‌کند و از همه مهمتر سرمایه گذار تکنولوژی‌های روز دنیا را به منطقه می‌آورد. از قبل همین تکنولوژی مهندسین در منطقه با تکنولوژی‌های نوین آشنا می شوند و در دانشگاه ها از همین تکنولوژی صحبت خواهند کرد و دیگر مثل زمان حال بر روی تئوری‌ها بحث نمی شود تا تکنولوژی‌های نوین برای دانشجویان ،رویایی بیش نباشد. اگر تکنولوژی‌های نوین به منطقه بیاید می بینید که مثل حلقه های زنجیر عمل می کند ، علاوه بر اقتصاد استان، دانشگاه را نیز متحول می کند.

منطقه آزاد زیرساخت های استان را تکمیل می‌کند. منطقه آزاد انرژی و بحث مصرف انرژی را سرو سامان می بخشد و از همه مهمتر منطقه آزاد تفکر اقتصادی و کار را در بین شهروندان استان اردبیل نهادینه می‌کند که انشاالله پس از تصویب منطقه آزاد به این مباحث خواهیم پرداخت.

در حال حاضر برای تصویب منطقه آزاد با فرصت‌ها و تحدید های مواجه هستیم که در این مجال به این مباحث می پردازم تا شاید گرهی را بتواند باز کند.

تحدید های بالقوه و بالفعل موجود

در روزهای اخیر برخی از افراد که از سیاست گذاران پشت پرده محسوب می شوند با تاکید بر سیاست غلط گذشته که سرمایه گذاری در مرزها را عبث و بیهوده می‌دانند برخی از نهادها را برای مخالفت فعال کرده‌اند از جمله برخی مباحث در صداسیما، مخالفت بسیج کارگری، سلسله بحث‌ها در نشریات اصولگرا و… در حالیکه آنها باید بدانند و قانع بشوند که اگر مرزهای کشور فعال شوند حکومت مرکزی تقویت می‌شود. هر چه در مرزهای ما نشاط افزایش یابد اعم از نشاط اقتصادی،فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی بیگانگان حتی نمی توانند نگاه چپ به کشور بکنند در هر روی این گروه باید به وسیله سیاسیون و مسئولین از این مسئله آگاه شوند تا بزرگترین مانع از میان برداشته شود.

دومین تحدید از طرف افراد ساده انگاری است که فکر می کنند مثل قبل منطقه آزاد تصویب شده و در حال رایزنی برای خرید زمین هستند.

سومین تحدید از طرف بازندگان سیاسی است که می‌خواهند از این مسئله برای خود فضا ایجاد کنند اگر این فضا را آلوده نمایید بدانید که از فضای سیاسی محو خواهید شد ولی فرصت‌هایی که در پیش روی منطقه آزاد قرار دارد و باید تقویت شوند.
اول اینکه مدیرکل فرهنگ و رئیس شورای فرهنگ عمومی در کوتاه مدت در بین عناصر فرهنگی اعم از خبرنگاران،روزنامه نگاران، هنرمندان، مداحان، شعرا و تمامی افرادی که به هر عنوان با فرهنگ سر و کار دارند با برنامه ریزی برای منطقه آزاد بالهای فرهنگی را به پرواز در بیاورند تا تحدیدکننده‌ها از این همگرایی به لرزه دربیایند اگر این همگرایی از استان با صدای بلند منطقه آزاد را طلب کنند بی شک تاثیر مثبت خواهد داشت.

دومین فرصت نمایندگان استان هستند که خوشبختانه همسو با هم و یک صدا مسئله منطقه آزاد را پیگیر هستند و اگر نمایندگان ادوار به کمک نمایندگان فعلی بیایند این مسئله تقویت خواهد شد

سومین فرصت از سوی افراد و متنفذان هستند که در استان و یا پایتخت واقع هستند این افراد باید توسط فعالین فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید فعال شوند و از تمامی ظرفیت‌ها برای تصویب منطقه آزاد بهره ببرند.

چهارمین فرصت پیگیری اصولگرایان و اصلاح طلب ها از فراکسیون های مربوطه در مجلس می باشد.

در هر روی امیدواریم که برای بار سوم لایحه ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه در مجلس مصوب شود و استان اردبیل هم از این فرصت برای توسعه استفاده نماید.

انتهای پیام/