مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل:

هاشم مظفری گفت: در ۹ ماهه نخست امسال درآمد عمومی پیش‌بینی شده این استان محقق نشد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

هاشم مظفری گفت: میزان درآمد محقق شده استان در ۹ ماهه نخست سال جاری ۲۴۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: این در حالی است که به نسبت مقدار پیش‌بینی شده این رقم با کسری ۲۲ درصدی همراه است و متاسفانه درآمد پیش بینی شده محقق نشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: به دلیل پیش‌بینی با رقم بالای درآمدها و از سویی رکود حاکم در بازار میزان درآمد عمومی محقق شده از مقدار پیش‌بینی شده کمتر است.

مظفری تأکید کرد: درآمد استان‌ها از محل مالیات، نفت و گاز حاصل می‌شود که به غیر از دو استان، درآمد مابقی از جمله اردبیل از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.

وی با اذعان به اینکه ۲۰۵ میلیارد تومان درآمد استان مربوط به درآمدهای مالیاتی است، ادامه داد: مابقی درآمد محقق شده از سایر منابع حاصل شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص اینکه آیا فرار مالیاتی یا رکود اقتصادی عامل اصلی افت درآمد استان است؟ متذکر شد: فرار مالیاتی در استانی مانند اردبیل که سطح مبادلات اقتصادی پایین بوده و واردات و صادرات محدود است، چندان مشاهده نمی‌شود.

مظفری دلیل اصلی کسری درآمدی استان را شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر بازار دانست که بر میزان درآمدهای عمومی تأثیر گذاشته است.

انتهای پیام/مهر