معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر خبر داد

محمودرضاحقی فام گفت: در وضعیت فعلی با وجود ارائه خدمت به ۳۵ میلیون مشترک میزان تلفات ۱۰.۶ است که قول کاهش به هفت یا هشت درصد را مطرح کردیم.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

محمود رضا حقی فام در آیین تودیع و معارفه مدیران توزیع نیروی برق اردبیل تصریح کرد: صنعت توزیع برق کشور توانسته به رشد مطلوب برسد و چهارمین شبکه بزرگ دنیا با وجود کشورهای پیشرفته هستیم.

وی افزود: صنعت توزیع در زمان جنگ و تحریم ایستادگی داشته و برای تداوم وضعیت فعلی نیازمند هم افزایی و مشارکت جمعی شرکت های استانی و تعامل با نهادهای شهری است.

حقی فام افزود: از سویی متوسط خاموشی سال گذشته دو دقیقه و ۵۴ صدم ثانیه محاسبه شده که پیش بینی شده امسال به کمتر از دو دقیقه کاهش یابد.

وی ادامه داد: در پیک بار سال گذشته ۵۵ هزار مگاوات برق تامین کردیم و حدودا به دلیل تامین ۳۰۰ ساعت برق ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کردیم.

وی با تاکید به اینکه این میزان به اقتصاد ملی فشار آورده و فقط برای اینکه خاموشی ندلشته باشیم متحمل شدیم، ادامه داد: ما نیازمند تامین انضباط مالی و متعادل سازی اقتصاد برق هستیم.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر تاکید کرد: در وضعیتی که برای هر کیلووات برق ۶۶ تومان دریافت شده اما ۹۵ تومان صرف می شود در واقع تعادل اقتصادی نداریم.

حقی فام به ضرورت پیگیری استانداری ها برای وصول مطالبات تامین برق شد و افزود:از سویی نیازمند مدیریت بهینه مصرف برق هستیم.

وی تصریح کرد: شدت مصرف انرژی برق در ایران سه برابر متوسط دنیا است و ایران ۱۴ برابر ژاپن مصرف دارد که به منزله از دست رفتن منابع است و باید مدیریت بهینه نهادینه شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر به هدف گذاری کاهش تلفات و خدمت رسانی کیفی اشاره کرد و افزود: ارائه خدمات از کانال سالم، افزایش سرعت پاسخگویی و حفظ کرامت مردم مورد تاکید است.

وی همچنین با تاکید به اینکه اردبیل از متوسط کشوری شرکت های توزیع وضعیت مطلوب تری دارد، خواستار پیگیری برنامه های کیفی سازی خدمات در این استان شد.

انتهای پیام/مهر