تظاهرات مردم محله درویش آباد پارس آباد علیه رژیم ستم شاهی در سال ۱۳۵۶


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

انتهای پیام/