شهردار اردبیل:

حمید لطف اللهیان در اولین جلسه کمیسیون زیبا سازی شهری تصریح کرد: کمیسیون زیبا سازی شهری با هدف ساماندهی وضع موجود، ارایه و تصویب طرح های جدید به منظور ارتقای نشاط اجتماعی و زیبا سازی محیط شهری در مجموعه شهرداری اردبیل ایجاد می شود.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

شهردار اردبیل از فعالیت کمیسیون زیبا سازی شهری خبر داد و گفت: این کمیسیون با هدف ارتقا نشاط اجتماعی، سرزندگی شهری ،حدف زواید بصری،گسترش نورپردازی و زیبا سازی محیط شهری در مجموعه شهرداری اردبیل فعال خواهد شد.

حمید لطف اللهیان در اولین جلسه کمیسیون زیبا سازی شهری تصریح کرد: کمیسیون زیبا سازی شهری با هدف ساماندهی وضع موجود، ارایه و تصویب طرح های جدید به منظور ارتقای نشاط اجتماعی و زیبا سازی محیط شهری در مجموعه شهرداری اردبیل ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه زیبا سازی محیط شهر در یک چارچوب مشخص و همراه با قواعد خاص و دور از هرگونه پراکندگی و اعمال سلیقه شخصی و فردی در قالب کیمیسیون زیبا سازی شهری انجام خواهد گرفت، گفت: این حرکت، اقدامی شایسته در راستای جلب رضایت شهروندان مبنی بر داشتن شهری زیبا است.

شهرد اردبیل با تاکید بر این که بایستی هر ماه جلسات این کمیسیون برگزار شود ادامه داد: اعضای این کمیسیون علاوه بر اعضای کمیته زیبا سازی ضروری است از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، هنرمندان نیز باشد.

لطف اللهیان در خصوص نحوه فعالیت این کمیسیون تصریح کرد: دبیر خانه این کمیسیون در سازمان پارک ها و فضای سبز فعال است و هر واحدی اعم از مناطق، سازما نها، عمران، شهرسازی و روابط عمومی در راستای نور پردازی، نصب المان ها، تندیس ها ، تابلو کوچه ها و معابر چنانچه طرحی یا پیشنهادی در این خصوص داشته باشند، باید در این کمیسیون مطرح کرده و در صورت تصویب به مرحله اجرا برسانند.

شهردار اردبیل با بیان این که هیچ واحدی بدون هماهنگی این کمیسیون نباید طرحی را اجرایی کند و باید طرح ها از این فیلتر عبور کرده به مرحله عملیاتی برسد گفت: در وضعیت فعلی شهر ،سلیقه های فردی نمی گنجد و نیاز به یک پشتوانه فکری در اجرای طرح ها احساس می شود.

لطف اللهیان تصریح کرد: ضروری است از تخصص کسانی که در زمینه گرافیک و طراحی یا کسانی که در ارزشهای دینی و اسلامی متخصص هستند، نخبه ها و صاحبنظران در زیبا سازی شهر استفاده کرد.

وی از همه اعضا کمیسیون زیبا سازی شهر خواست تا پیشنهادات و سلیقه های خود را در این کمیسیون مطرح کنند و حتی پیشنهادها از سوی پیمانکاران و بخش خصوصی نیز به این کمیسیون ارجاع داده شود.

شهردار اردبیل به هویت و گذشته فاخر اردبیل اشاره کرد و گفت: محتواهایی که در زیبا سازی شهری اجرایی می شود باید متناسب با فرهنگ و هویت شهری بوده و این محتواها بیانگر هدفی یا گفتمانی از هویت شهر باشند.

وی از سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اردبیل خواست تا در تدوین آیین نامه این کمیسیون، ساختار کمیسیون، ضوابط اجرایی و اعضای کیسیون را بازنگری کرده و با نگاه بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و متخصصان در زمینه زیبا سازی شهر تدوین این آیین نامه را جامع تر کند.

 

انتهای پیام/