مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل خبر داد

حسین نجف‌زاده از رسیدگی و صدور حکم قطعی قاچاق ۲۶۴ هزار نخ سیگار خارجی در تعزیرات حکومتی اردبیل خبرداد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

حسین نجف زاده گفت: براساس گزارش ماموران مبارزه با قاچاق کالا وارز نیروی انتظامی استان مبنی بر کشف و ضبط تعداد۲۶۴ هزار نخ سیگار خارجی درانواع مختلف به ارزش ۱۴۵ میلیون و ۵۴۴ هزار ریال پرونده ای در این رابطه تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان اردبیل ارجاع گردید.

وی افزود: با ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی موضوع در شعبه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.

وی بیان کرد: باتوجه به محتویات پرونده و اخذ آخرین دفاع اتهام انتسابی محرز تشخیص و شعبه متخلفین پرونده را علاوه بر ضبط و معدوم کالا به پرداخت مبلغ ۷۳۹ میلیون و ۱۹۴ هزار ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم کردکه با اعتراض محکومین پرونده در شعبه اول تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان پس از رسیدگی مجدد رای صادره تائید و ابرام گردید.

انتهای پیام/ایرنا