مدیرعامل توزیع برق استان اردبیل گفت: برای اولین بار مطالعات جامع جایابی قابلیت شهرهای این استان در انرژی پاک انجام می‌شود.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

مدیرعامل توزیع برق استان اردبیل گفت: برای اولین بار مطالعات جامع جایابی قابلیت شهرهای این استان در انرژی پاک انجام می‌شود.

حسن محمدی تصریح کرد: پیش از این مطالعات جایابی و امکان نصب توربین های بادی یا نصب پنل خورشیدی به درخواست سرمایه‌گذار در یک منطقه خاص انجام می شد.

وی افزود: با توجه به سیاست وزارت نیرو جهت توسعه انرژی‌های پاک این مطالعات به صورت جامع در تمامی شهرهای استان انجام شده و نتایج آن در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.

وی با ذکر مثالی متذکر شد: به عنوان مثال گفته می شود در شمال استان توانمندی به مراتب بیشتری برای تولید برق از انرژی خورشیدی وجود دارد اما بخشی از مطالعات نشان می‌دهد مرکز استان مستعدترین منطقه برای نصب پنل های خورشیدی است.

مدیرعامل توزیع برق استان تأکید کرد: برای توسعه انرژی‌های پاک ادارات توزیع مستقیماً نمی‌توانند طرحی اجرا کنند و ضروری است بخش خصوصی مشارکت داشته باشد.

محمدی با اشاره به ظرفیت استان در دو بخش انرژی‌های بادی و خورشیدی بیان داشت: در هر دو مورد بسته‌های تشویقی برای مشارکت بخش خصوصی پیش بینی شده و برق تولیدی خریداری می‌شود.

وی تأکید کرد: با توجه به هزینه تمام شده بالای تولید برق، حرکت به سمت تأمین انرژی از منابعی همچون نور خورشید و باد ضروری بوده و انتظار می‌رود بخش خصوصی و حتی ادارات در این راستا مشارکت مطلوبی داشته باشند.

انتهای پیام/مهر