این هفته اکثر نشریات استان اردبیل تیتر اصلی خود را به موضوع تقدیم بودجه شهرداری اردبیل به شورای شهر اردبیل اختصاص داده بودند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

 

انتهای پیام/