با حکم استاندار اردبیل محمد صادق محمدی به عنوان فرماندار شهرستان کوثر منصوب شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

اکبر بهنام‌جو استاندار اردبیل طی حکمی محمدصادق محمدی را به عنوان فرماندار جدید شهرستان کوثر منصوب کرد.

پیش از این علیرضا علیپور فرماندار شهرستان کوثر بود که با انتصاب وی به عنوان فرماندار شهرستان نمین و با حکم استاندار، از این پس محمدصادق محمدی سکان فرمانداری شهرستان کوثر را در دست خواهد گرفت.

انتهای پیام/تسنیم