حذف اتکا به شهرفروشی و عدم بارگذاری بیش از حد تراکم شهری از مهمترین و شاخص ترین رویکردهای بودجه ٩٧ شهرداری می باشد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

شهردار اردبیل لایحه بودجه ۵٧٧میلیارد تومانی سال ۹۷ شهرداری اردبیل که ۶٩٪ آن عمرانی و ٣١٪ آن جاری می باشد را ششم اسفند ماه سال جاری به شورای شهر ارائه کرد.

این لایحه نسبت به لوایح بودجه شهرداری اردبیل در سال‌های گذشته، حاوی تغییراتی اساسی است که با رویکردهای حذف اتکا به شهر فروشی و عدم بارگذاری بیش از حد تراکم شهری، انسان محوری، انضباط مالی، توسعه متوازن تسهیلات و خدمات در نقاط شهری، صیانت از حقوق شهروندی، توجه به حمل نقل عمومی و تلاش برای ارتقا کیفیت زندگی مردم بسته شده است.

پیش بینی مثبت شدن تراز عملیاتی بودجه سال آتی و چرخش تدوین خدمات بودجه به نفع مردم از کلیدی ترین ویژگیهای آن می باشد.

با نگاهی کلی به بودجه ۹۷ شهرداری، نکاتی مثبت به شرح آنچه در ادامه خواهد آمد، می‌توان بیان کرد.

حذف اتکا به شهرفروشی و عدم بارگذاری بیش از حد تراکم شهری: از مهمترین و شاخص ترین رویکردهای بودجه ٩٧ شهرداری می باشد.

متأسفانه در سال‌های گذشته و به دلایل متعدد و متنوعی از جمله تاثیر منفی اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر تحقق منابع پایدار حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که در مجموع به ضرر شهرداری‌ها تمام شد و سبب متمایل شدن مدیران شهری به منابع ناپایدار گردید، تراکم فروشی و باصطلاح شهر فروشی بود و منبعی برای تامین درآمد محسوب شد.

از‌این‌رو به سیما و منظر شهری چنان خدشه ای وارد شد که شاید ادامه روند آن باعث می شد از هم گسیختگی نظم بصری و کالبدی شهر اردبیل صورت پذیرد فلذا نیاز بود با حذف ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به شهر فروشی و بارگذاری بیش از اندازه تراکم شهری برای تامین درآمد، حرکت در چارچوب قانون‌مداری و برنامه محوری بر مبنای واقعیت‌های آتی شهر در دستور عمل قرار گیرد و شهردار اردبیل بدرستی با تشخیص رویکرد حذف بارگذاری بیشتر تراکم شهری و شهرفروشی چرخشی به نفع شهر و مردم اردبیل در بودجه ۹۷ پیش بینی کرده که خوشبختانه این موارد در لایحه پیشنهادی شهرداری اردبیل دیده شده و دیگر نه شهری فروخته خواهد شد و نه افزایش بودجه ای برای اینکار وجود دارد و برای نخستین بار در راستای افزایش کیفیت زندگی مردم و حیات کالبدی شهر تدوین بودجه صورت پذیرفته.

– رویکرد انقباضی و انضباط مالی :

دومین نکته‌ای که درباره این لایحه بودجه می‌توان مطرح کرد، رویکرد انقباضی و انضباط مالی آن است. بودجه سال ۹۶ شهرداری اردبیل، ۵۲۲ میلیارد تومان مصوب شده که ۶٨٪؜ آن عمرانی و ٣٢٪؜  آن جاری بوده و باتوجه به اظهارات شهردار اردبیل در لایحه تقدیم بودجه پیش‌بینی می‌شود تا ۸۰% آن محقق خواهد شد. از‌ این‌رو، شهرداری اردبیل لایحه بودجه ۹۷ را به صورت انقباضی و با کاهش منابع و مصارف تصویب کرده و برای رسیدگی و تایید آن به شورای شهر ارائه کرده است.

پیش‌بینی واقعی منابع و مصارف:

اساسا تنظیم بودجه بر اساس واقعیت‌های موجود، کار دشواری است؛ چراکه تحقق درآمدها امری غیرقطعی است و به توانایی پیش‌بینی بودجه‌نویسان و تصمیم‌گیران این حوزه بستگی دارد. دشواری این امر را با رجوع به ارقام کسری بودجه دولت و شهرداری کلانشهرهای کشور در سال‌های اخیر بهتر می‌توان درک کرد. یکی دیگر از نکات بارز لایحه بودجه شهرداری اردبیل، تنظیم منابع درآمدی بر اساس پیش‌بینی دقیق از میزان تحقق آنها در سال آینده است. از سوی دیگر و در تغییر رویکردی اساسی بودجه شهرداری اردبیل ، وابستگی شهرداری اردبیل به شهرفروشی در سال آینده را به شکل معناداری کاهش خواهد داد.

پرداخت دیون و بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران نیز به میزان واقعی و تحقق‌شدنی در لایحه دیده شده و اعتبار مدنظر برای تسویه با پیمانکاران در بودجه ۹۷، افزایش یافته است.

مرتضی بخشی- کارشناس مسائل شهری

انتهای پیام/