این آبگرم به لحاظ خواص درمانی برای پا درد و کمردرد در بین اهالی معروفه. درفصل تابستان کافه موقت با دو اطاق از کوهنوردان پذیرایی می کند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

در داخل جنگل فندقلو یک استخر آب‌گرم به نام” مشه سویی”یا “مشه ایستی سویی” به معنی “آب گرم جنگلی” وجود دارد که آب آن خاصیت درمانی دارد؛ دمای آب آن در حدود ۲۵ درجه سلسیوس بوده ودر کنار رودخانه ای به همین نام که با تراشیدن صخره کوه ، حوضچه ای در ابعاد حدود ۴در ۶ متر با عمق تقریبی ۷۰-۸۰ سانتیمتر ایجاد شده است.

 

قسمتی از این مسیر که تا نزدیکی دره میرسد را می توان با خودرو طی نمود ولی از آن به بعد، داخل دره شده و بقیه مسیر را باید پیاده رفت.راه پیاده از طرف آبی بیگلو یک ونیم ساعت سراشیبی – از سمت گیله ده، دوساعت و از طرف نیارق حدود ۱ ساعت می باشد.

این مسیر تنها مدت مسیر پیاده روی داخل دره است ارای مسیرجنگلی بامناظر بکر و چشمه سارهای بهشتی، هوای روحبخش است؛ آبگرم فوق دارای خواص درمانی برای پا و کمردرد می باشد.

 

این آبگرم به لحاظ خواص درمانی برای پا درد و کمردرد در بین اهالی معروفه. درفصل تابستان کافه موقت با دو اطاق از کوهنوردان پذیرایی می کند.

انتهای پیام/