سال ۹۷ با شعار حمایت از کالای ایرانی آغاز شد. وقتی بیانات رهبری را در ساعت های اول سال شنیدم این دغدغه در ذهنم شکل گرفت که اگر این شعار و ابعاد واقعی آن آنگونه که رهبری مطرح فرمودند تبیین و باز نشود میتواند دست آویز برخی سیاستگذاری های نادرست اقتصادی در کشور شود. براین […]


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

سال ۹۷ با شعار حمایت از کالای ایرانی آغاز شد. وقتی بیانات رهبری را در ساعت های اول سال شنیدم این دغدغه در ذهنم شکل گرفت که اگر این شعار و ابعاد واقعی آن آنگونه که رهبری مطرح فرمودند تبیین و باز نشود میتواند دست آویز برخی سیاستگذاری های نادرست اقتصادی در کشور شود. براین مبنا بر آن شدم که این مرقومه را در خصوص لایحه مناطق آزاد که در چند ماه اخیر وارد مجلس خواهد شد ارائه دهم تا بتوانیم با تببین واقعی شعار سال چارچوبی محکمه پسند برای دفاع از این لایحه ارائه نماییم. مهمترین تهدیدی که در چارچوب شعار حمایت از کالای ایرانی برای لایحه مناطق آزاد ایجاد خواهد شد کوبیدن بر طبل قاچاق و واردات بی رویه خواهد بود. بنده اعتقاد دارم اگر چارچونی قانع کننده برای دفاع از این لایحه در قالب شعار حمایت از کالای ایرانی نتوانیم ارائه دهیم همین نکته چالش برانگیزترین مساله پیش روی تصویب این لایحه خواهد بود.
🔻 اولا برای تحلیل شعار سال بایستی در ذهن داشته باشیم شعار هر سال عموما در امتداد و ادامه شعارهای سال های قبل و در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه می گردد یعنی اینگونه نیست که ما حمایت از کالای ایرانی را مستقل از سیاست های اقتصاد مقاومتی و شعارهای سال قبل بدانیم. بر این اساس تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی که مهمترین سند حامی توسعه مناطق آزاد می باشد میتواند چارچوبی محکمه پسند در مقابل منتقدان لایحه در چارچوب حمایت از کالای ایرانی باشد.

یک عده یقینا حمایت از کالای ایرانی را به مفهوم مبارزه با قاچاق تعریف خواهند کرد که این اگر بزرگنمایی شود مانعی جدی برای لایحه خواهد بود. در حالی که رهبری در بیانات خود ضمن تاکید بر قاچاق کالا بر حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری تاکید کرده اند. بیشتر دغدغه ایشان حمایت از تولید و سرمایه گذاری است و بخش مهمی از شعار حمایت از کالای ایرانی را معطوف به این نکته کرده اند. بر این اساس بایستی بعد حمایت از تولید و سرمایه گذاری که به یقین مناطق آزاد تمهیداتی اساسی برای این امر از طریق مشوق های مالیاتی و قانونی فراهم می کند تاکید گردد. مناطق آزاد بر اساس آمارهای رسمی در زمینه تولید و اشتغال و سرمایه گذاری به مراتب عملکرد قابل دفاعی در مقایسه با اقتصاد ملی داشته است بر این اساس این لایحه در چارچوب حمایت از تولید و سرمایه گذار ایرانی نه تنها زاویه ای با شعار سال ندارد بلکه الگوی موفق و قابل قبول است.

برخی از مخالفان تصورشان از حمایت کالای ایرانی جلوگیری از واردات خواهد بود. در حالی که تاکیدات رهبری بیش از محدودیت در واردات بر ایجاد زمینه هایی برای صادرات بوده است که یقینا مهمترین ماموریت مناطق آزاد نیز همین نکته است. نکته جالب و قابل تاکید بیانات رهبری تمرکز بر صادرات به ۱۵ کشور هم مرز با ایران بوده است و بصورت مفصل رسیدن به این هدف را یک راهکاری مهم برای حل مساله بیکاری در کشور عنوان می کنند. بر این مبنا آنهایی که بر طبل محدودیت واردات خواهند زد این موضوع را دستاویزی برای مخالفت با مناطق آزاد قرار خواهند داد در حالی که بیانات رهبری محدودیت واردات نبوده بلکه مدیریت واردات با تاکید جدی بر توسعه صادرات با محوریت ۱۵ کشور همسایه بوده است.

گروهی حمایت از کالای داخلی را به مفهوم درونگرایی اقتصادی تعریف می کنند و بر این محور مناطق آزاد را مغایر با حمایت از کالای ایرانی و درونگرایی اقتصادی تفسیر خواهند کرد. در حالی که رهبری بصورت روشن بیان می کند که نظر من درونگرایی نیست بلکه درونزایی و برونگرایی هسته اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی را تشکیل می دهد از این منظر لایحه مناطق آزاد یک چارچوبی قابل دفاع برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی خواهد بود.

در چارچوب شعار حمایت از کالای ایرانی رهبری تاکید جدی بر تقویت رقابت پذیری اقتصاد در چارچوب اقتصاد جهانی با تاکید بر بازار کشورهای همسایه می کند. در واقع مناطق آزاد که مهمترین نکته آن ایجاد بستر رقابتی برای کالاهای داخلی با رقبای خارجی است کاملا در مسیر حمایت کالای ایرانی قابل بحث و تفسیر است.

بنابراین اگر بخواهیم ابعاد حمایت از کالای ایرانی را بصورت کلی بیان کنیم عبارت است از تاکید بر حمایت از تولید و سرمایه گذار ایرانی، تاکید بر توسعه صادرات با محوریت ۱۵ کشور همسایه، تاکید بر درونزایی و برونگرایی در اقتصاد ملی ، تاکید بر تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی و نهایتا تاکید بر مدیریت واردات و مقابله با قاچاق می باشد. ملاحظه می گردد در این چارچوب لایحه مناطق آزاد می تواند تمهیدی قابله دفاع و محکمه پسند برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی باشد.

انتهای پیام/