حسین بشیری گیوی

پروژه راه آهن با تمامی سیاه نمایی هایی که دلواپسان انجام می دهند پیشرفت اش شتاب گرفته و استاندار بهنامجو قول داده که در عرض ۳ سال به اتمام برسد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

راه آهن اردبیل یکی از پروژه هایی است که این عده هر زمان دلواپستر می شوند برای پروژه مذکور سوگواری می کنند. راه آهن اردبیل- میانه که بارها در دولتین نهم و دهم سوت قطار را کشیدند اما نتیجه ای حاصل نشد در واقع تا به امروز با مشکلات اساسی یعنی بی پولی دولت مواجه شده بود.

مهرورزان که نفوذ کامل در دولتین نهم و دهم داشتند و حتی مسئول مستقیم پروژه راه آهن بودند و دولت با افزایش قیمت نفت پول کافی هم در اختیار داشت فقط ۲۸۵ میلیارد به این پروژه تزریق کردند. در واقع کمتر از ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی در آن دوره انجام یافته است. دلواپسان در دولت مهرورز استاندار، وزیر، معاون وزیر و نماینده مجلس هم داشتند ولی سوت قطار که هیچ بدهی پیمانکاران هم برای دولت تدبیر و امید به ارث گذاشتند. در ۴ سال دولت تدبیر امید با وجود وضعیت مالی نچندان مناسب صرفا بدهی پیمانکاران پرواخت شد و اما در دولت دوازدهم و در سال ۹۶ مبلغ ۸۵ میلیارد تومان بودجه برای راه آهن تخصیص یافته بود که حدود ۱۰۰ میلیارد برای پروژه تخصیص داده شد یعنی بیش از ۱۰۰ درصد برای پروژه بودجه گذاشتند. برای سال ۹۷ از ردیف بودجه ۱۰۵ میلیارد ، از اعتبار عمرانی در دست نماینده ها ۳۰ میلیارد، از صندوق توسعه ملی ۲۵۰ میلیارد جمعا در حدود ۳۸۵ میلیارد بودجه تخصیص یافته است. در واقع در ۸ سال دولت مهرورز با نفوذی که دوستان دلواپس داشتند ۲۸۵ میلیارد ولی در سال ۹۷ به تنهایی ۳۸۵ میلیارد بودجه اختصاص یافته است، البته استاندار بهنام جو در حال رایزنی برای ۱۰۰ میلیارد دیگر برای این پروژه می باشد که پس از نهایی شدن منبع را اعلام خواهیم کرد.

در حال حاضر ۱۲ قطعه توسط ۸ پیمانکار و ۶ گروه مهندسین مشاور در دست احداث می باشد. پیشرفت فیزیکی پروژه ۴۶ درصد می باشد. پروژه راه آهن با تمامی سیاه نمایی هایی که دلواپسان انجام می دهند پیشرفت اش شتاب گرفته و استاندار بهنامجو قول داده که در عرض ۳ سال به اتمام برسد. و تا به امروز ۵ بازدید میدانی از پروژه انجام داده است و همچنین قرار بود معاون عمرانی هر ۱۵ روز از پروژه بازدید میدانی داشته باشند که دقیقا نمی دانم معاون عمرانی چند بازدید میدان داشته اند.

در هر روی راه آهن اردبیل –میانه یکی از شریان های اقتصادی استان می باشد که همگان بر این اذعان می کنند. از ۲۰ پهنه معدنی کشف شده در ایران ۲ پهنه معدنی در جنوب استان یعنی پهنه معدنی قزل اوزن و باغرو قرار دارد برای فعال شدن معادن راه آهن ضروری است.

فاز اول پایاب سد خدافرین امسال به بهره برداری می رسد برای انتقال یک میلیون تن محصول باز راه آهن نیاز مبرم استان می باشد. در واقع در شرایط کنونی با توجه به پهنه های معدنی و افزایش محصولات کشاورزی راه آهن توجیه افتصادی دارد و با این توجیه بانک ها و دولت موظف به تخصیص بودجه لازم می باشند الحق و الانصاف استاندار بهنام جو با تلاش مضاعف این غیر ممکن را ممکن خواهدکرد. دلواپسان دست از ناامیدی مردم بردارند تا تنشی در جامعه شکل نگیرد. افرادی که سیاه نمایی می کنند بدانند که با این تنش ها آبی برای آنها گرم نمی شود بلکه به نقد مسئولیت های خود در ۸ سال دولت مهرورز بپردازند تا در بین شهروندان از اقبال و اعتماد برخوردار شوند.

انتهای پیام/