حسین بشیری گیوی

اگر به حیران علاقه مند هستید کمپینی ایجاد کنید که جلوی تخریب حیران را بگیرد. نه اینکه بر یک مسئله تاریخی نگاه اجتماعی کنید و جبهه گیری با بنیان تعصب کور داشته باشید.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

در هفته های اخیر برخی از افراد مسئله تاریخی آستارا را تبدیل به مسئله اجتماعی کرده اند و از تکنیک تفرقه بانداز و حکومت کن استفاده کرده اند و در بین قومیت های ترک و طالش اختلافات را تشدید کرده اند.

اختلاف فکری درباره مسئله تاریخی خیلی خوب است و باعث می شود که درباره تاریخ آستارا و تاریخ آذربایجان مفاهیم نوین کشف و بازبینی و بازتولید شود. ولی تبدیل کردن مسئله تاریخی به مسئله اجتماعی و اختلاف افکنی در بین قومیت ها مسئله ای خطرناک و بودار می باشد.

درباره مسئله تاریخی آستارا که آیا متعلق به خاک آذربایجان است یا نه؟ متاسفانه برخی از روشنفکران هم مسئله را اجتماعی کرده اند و می خواهند مسئله تاریخی را از نگاه اجتماعی تفسیر کنند.

آنهایی که سنگ حیران را به سینه می زنند همانهایی هستند که در محیط زیست بکر حیران ویلاسازی کردند و یا جنگل های بکر حیران را تبدیل به معادن کرده و از بین برده اند.

شهروندان عزیز و گرامی دوباره عده ای سودجو و منفعت طلب با اختلاف افکنی می خواهند منافع شخصی خود را دنبال کنند. اگر افراد سودجو واقعا دغدغه طبیعت حیران را دارند ویلاها را تخریب و طبیعت را دوباره به حیران برگردانند. اگر افراد سودجو به حیران معتقدند به پاکسازی حیران بپردازند. اگر به حیران علاقه مند هستند دست از تخریب حیران و از بین بردن جنگل به نام معدن بردارند.

شهروندان گرامی اگر به حیران علاقه مند هستید کمپینی ایجاد کنید که جلوی تخریب حیران را بگیرد. نه اینکه بر یک مسئله تاریخی نگاه اجتماعی کنید و جبهه گیری با بنیان تعصب کور داشته باشید.

در طول تاریخ افراد سودجو همیشه بر اختلافات تاریخی کوبیده اند و در اوج تفرقه به منافع شخصی خود رسیده اند. در شرایطی که بحران های اجتماعی و آسیب های اجتماعی جامعه را درنوردیده، ایجاد بحران جدید قومیتی باعث می شود که همه چیز را از دست بدهید.

تئورسین های اختلافات قومیتی، در تئوری ها خوانده اید که پویا شدن قومیت ها به تقویت حکومت مرکزی می انجامد ولی در این زمینه اشتباه می کنید ، اختلاف افکنی و تفرقه افکنی پویا نمودن قومیت نیست بلکه تضعیف قومیت و تضعیف حکومت مرکزی می باشد. در شرایط کنونی جامعه ایران نیازمند وحدت تمامی نیروهاست. حال چه شده که دست بر روی قومیت گذاشته اید و خطرناک ترین مسئله تاریخی را تحریک می کنید.

در هر روی در شرایط کنونی شهروندان بدانند اگر مسئله تاریخی را با تعصب و احساسات کور به پیش ببرند مطمئن باشند که با آتش بازی می کنند.
روشنفکران مسئله تاریخی را با نگاه تاریخی تفسیر کنند ، اگر با نگاه اجتماعی به مسئله نگاه کنند دوباره بر اختلافات دامن می زنند.

 

انتهای پیام/