استاندار اردبیل با اشاره به اینکه با دامن زدن به مباحث حاشیه ای مثل حیران، اصل قضیه منطقه آزاد به خطر می افتد، گفت:هرموضوع را باید در زمانش مطرح کرد تا آسیبی به سایر موضوعات وارد نشود.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

اکبر بهنام جو گفت: با دامن زدن به مباحث حاشیه ای مثل حیران، اصل قضیه منطقه آزاد بخطر می افتد.

استاندار اردبیل گفت: نگذاریم در شبکه های اجتماعی بین استان اردبیل و سایر استان ها اختلافاتی به وجود آید.

بهنام جو تاکید کرد: هرموضوع را باید در زمانش مطرح کرد تا آسیبی به سایر موضوعات وارد نشود.

 

انتهای پیام/