یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ - ساعت : ۲۳:۲۳
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ :: ۱۲:۱۲

اشتراک این خبر :

یک دیدگاه

  • آ ن زما ن دا غ تر بو د و عطر مخصو صی دا شت که خیلی کم شده / ا لبته کثیف تر بود با انکه جمعیت کشور نصف الا ن بو د و ا تو مبیل ها مثل زبا له نریخته بو ند تو ی جا ده ها