این هفته بیشتر نشریات استان به موضوع فایناس راه آهن اردبیل و اخراج ۱۳ کارمند دادگستری اردبیل پرداخته اند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

نشریات محلی استان اردبیل در هفته اول تیرماه ۹۷ نشریات محلی استان اردبیل در هفته اول تیرماه ۹۷ نشریات محلی استان اردبیل در هفته اول تیرماه ۹۷ نشریات محلی استان اردبیل در هفته اول تیرماه ۹۷ نشریات محلی استان اردبیل در هفته اول تیرماه ۹۷

انتهای پیام/