موضوع از آنجایی آغاز می شود که مسئولین غفلت زده وقت استان و بخصوص نمایندگان مجلس متوجه می شوند که تیم آقای وزیر(چیت چیان) و رحیم میدانی معاون وقت وزیر نیرو که اتفاقاً هر دوی آنها اهل آذربایجان شرقی هستند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

هفته نامه چشم انداز اردبیل در شماره جدید خود پشت پرده کاهش حق آبه مغان از ارس را در قالب یادداشت کوتاهی با عنوان”ریخت شناسی مدیریت آب منطقه ای اردبیل”بررسی کرده که عیناً برای مخاطبان بازنشر می شود.

از برکات دولت تدبیر و امید به آذربایجان این است که وزیر آموزش و پرورش او، تدریس به زبان مادری(ترکی) در مدارس آذربایجان را حرکتی خطرناک خوانده و زبان فارسی را خط قرمز وحدت کشور عنوان می کند و برای خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر هم تصمیم می گیرد تا استانداران غیربومی را بر راس مدیریت استانها بگمارد.

این رفتارهای شائبه برانگیز تداعی رویکردی خاص در امور مدیریت کلان است که از افکار کابینه ای با سوابق امنیتی، جز این انتظار نرفته و نمی رود، دولتی که سعی می کند با ادعای خلاقیت و برنامه، ساختارها را به هم ریخته و از پذیرش عواقب ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی و پوپولیستی طفره رود.

قصه پرغصه کاهش حق آبه استان اردبیل از رود ارس و قزل اوزن و چوب حراج به این حق تاریخی، از گذشته تا به اکنون قربانی  لفاظی های مسئولان وقت و کنونی وزارت نیرو شده است، کسانی که این بار نه از نقطه ای دیگر از کشور بلکه از خود آذربایجان، با هر مصلحتی که دارند برای آینده «استان» خوابهای خطرناک دیده و در مرحله نهایی اجرای پروژه هستند.

برای این که مقصود وجیزه حاضر، مختصر و مفید برای مخاطب جا بیفتد ناچاریم صفحات تقویم را به چند سال قبل ورق بزنیم تا روشن شود که سناریو پروژه کاهش حق آبه مغان از ارس به نفع مناطقی از آذربایجان شرقی چگونه ساخته و پرداخته شد و چرایی مماشات و سکوت مسئولان ذیربط در استان اردبیل در مقابل این طرح چیست!؟

موضوع از آنجایی آغاز می شود که مسئولین غفلت زده وقت استان و بخصوص نمایندگان مجلس متوجه می شوند که تیم آقای وزیر(چیت چیان) و رحیم میدانی معاون وقت وزیر نیرو که اتفاقاً هر دوی آنها اهل آذربایجان شرقی هستند در اقدامی هماهنگ و نانوشته با مجید خدابخش که اعتبار سیاسی خود را مدیون دوره تصدی معاونت سیاسی استانداری آذربایجان شرقی در دولت اصلاحات می داند و نیم نگاهی هم به آینده سیاسی خود برای تصدی استانداری آذربایجان شرقی داشت، موضوع انتقال آب ارس را نهایی و حتی مصوبه شورای پول و اعتبار را اخذ کرده اند.

با فشار نمایندگان و هماهنگی مسئولان اجرایی استان با وزارت نیرو، مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه ای اردبیل که به نظر می رسید مانع جدی بر سر راه تحقق سناریو برشمرده باشد، تغییر و آقای اصغر سلیمان زاده از معاونت شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب می شود.

اکنون پرسش اینجاست که با کاهش حق آبه مغان از ارس و انتقال غیرقانونی و غیرفنی آن به نفع مناطقی از آذربایجان شرقی که بیگمان بخش مهمی از اراضی شبکه خداآفرین به صورت دیم باقی خواهد ماند، چرا آقای سلیمانزاده به عنوان مقام مسئول در امر حمایت، حفاظت و دفاع از حقوق و منابع و ذخایر آبی استان از مدت تصدی این مسئولیت هیچ تحرکی از خود نشان نداده و اعتراضی بحق به مقامات وزارت نیرو نداشته است؟!

بنا داریم در راستای مسئولیت اجتماعی،‌در فرصتی دیگر حوزه مسئولیت شرکت آب منطقه ای اردبیل را از منظر حفاظت از ذخایر زیرزمینی و دیگر موضوعات مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم.

انتهای پیام/