این هفته اکثر نشریات استان اردبیل تیتر اصلی خود را به موضوع نشست خبری شکور پورحسین نماینده پارس آباد و بیله سوار اختصاص داده بودند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

انتهای پیام/