احداث جاده جدید خلخال و کوثر در همان اغاز با مخالفت گسترده کارشناسان روبرو شد که معتقد بودند که این مسیر رانشی وبرف گیر وکوهستانی ویخبندان است ولی کسی گوش نکرد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

جمعی از مردم خلخال و کوثر در نامه ای که یک نسخه برای ما ارسال کرده اند، آمده است: شاید در ایران امروز فقط دو شهرستان خلخال وکوثر راه ندارند.

در این نامه خطاب به استاندار اردبیل آمده است:
چنانچه مستحضرید دردهه هفتاد در مسیر تنها راه ارتباطی شهرستانهای خلخال وکوثر ‘ سد گیوی با ظرفیت ۸۰ میلیون متر مکعب شروع شد تا دشت حاصلخیزی را در پایین دست خود ابیاری کند اجرای این سد باعث شد تنها راه ارتباطی این دو شهرستان قطع شود وزارت نیرو برای جبران مافات وحل مشکل قطع تنها راه ارتباطی که به زیر اب می رفت و قبلا از کنار رودخانه واز رقوم ۱۲۰۰ متربالاتر از سطح دریا عبور می کرد مسیر راه جدید ی را در بالادست سد و در ارتفاع ۱۶۰۰ متر بدون انجام مطالعات فنی وکسب نظر از مردم‌محلی از مسیری برفگیر و یخبندان و کوهستانی ومکانی رانشی انتخاب کرد این طرح جایگزین را حیدری مدیر کل اب منطقه ای استان که بعدها مدیر کل راه استان نیز شد با حمایت اقای نیکزاد استاندار و دکتر خالقی نماینده وفرمانداران وقت به مردم منطقه تحمیل کردند این پروژه در همان اغاز با مخالفت گسترده کارشناسان وخصوصا افراد خبره محلی ومردم روبرو شد همگان معتقد بودند که این مسیر رانشی وبرف گیر وکوهستانی ویخبندان است و بهترین مسیر جاده ارتباطی شرق سد گیوی وراه گرمسیری مالروقدیم مشهور به کور یولی می باشد. ولی حیدری مدیرکل راه و نیکزاد استاندار و دکتر خالقی نماینده مردم اهمیتی به این اعتراضات ندادند و هزینه هنگفتی خرج شد که با اغاز عبور از انین جاده همیشه با ناله ونفرین مردم همراه شد اکنون پیش بینی ها محقق شده است بطوریکه یکماه پیش رانش زمین جاده احداث شده را بطول دویست متر از جاده اصلی جدا کرده ودر فاصله سیصد متری جاده موجود قرارداده است واکنون ارتباط دوشهرستان قطع شدده است که حتی باز سازی ان هم تقریبا غیر ممکن است وفعلا بناچار عبورموقت مردم از داخل مخزن سد انجام واز راهی بسیار خطرناک وباریک صورت می گیرد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است:
اقای استاندار
اکنون دو شهرستان خلخال وکوثر تاوان تصمیمات خلق الساعه اقای حیدری ونیکزاد وخالقی را می پردازند و مردم فریادرسی جز دولت ندارند ما از جنابعالی بعنوان نماینده عالی دولت خواهشمندیم برای ارتباط این دوشهرستان فکری اساسی بکنید.
اگر مشگین شهر جاده دوبانده دارد مبارک مردمشان باد
اگرمردم پار ساباد جاده فعلی خودرا را دوبانده می خواهتد حقشان است
اگر اردبیل کمر بندی سوم را می خواهد گور پدر خاک زراعی بگذارید بکشند چون واردات خاک دراینده براحتی از چین امکان پذیر است
ولی ما ضمن تقدیر از زحمات جنابعالی در توسعه وعمران استان فقط یک راه ارتباطی ایمن وغیر یخبندان می خواهیم
راهی که دوشهرستان را به همدیگر ومرکز استان با ایمنی ارتباط بدهد و این مطالبه بزرگی نیست که نتوان از انجام ان شانه خالی کرد حقوق اولیه شهروندی مردمانی است که اکنون از اسایش محرومند لطفا خودتان را جای مردم بگذارید وبرای حل این مشکل با تدبیر وکاردانی خودتان گامی اساسی بردارید که بی شک دعای مردم را بهمراه خواهدداشت.

انتهای پیام/