مدیرکل راه‌ و شهرسازی اردبیل:

محبوب حیدری با اشاره به اینکه اردبیل نیازمند احداث ۶۵۰ کیلومتر بزرگراه است، گفت: در خصوص توسعه زیرساخت ها در حوزه راه با مشکلاتی روبرو هستیم، چنانچه نیاز به توسعه ۶۵۰ کیلومتری بزرگراه های استان داریم که باید احداث شود.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به میزان بهره مندی این استان در حوزه راه اضافه کرد: در خصوص توسعه زیرساخت ها در حوزه راه با مشکلاتی روبرو هستیم، چنانچه نیاز به توسعه ۶۵۰ کیلومتری بزرگراه های استان داریم که باید احداث شود.

وی کل پروژه های بزرگراهی به اتمام رسیده و در دست بهره برداری را حدود ۱۳۰ کیلومتر برشمرد و یادآور شد: این رقم باید ۶۵۰ کیلومتر افزایش یابد که به اعتباری بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان تامین این میزان اعتبار را نیازمند تلاش و پیگیری مدیران و نمایندگان استان و توجه بیش از پیش مسئولان وزارت راه و شهرسازی دانست.

وی با اشاره به پروژه های افتتاح شده و در دست اجرای استان در حوزه راه تصریح کرد: محور خلخال- فیروزآباد یکی از پروژه های مهم در این حوزه بود که افتتاح شد، این پروژه به طول حدود ۲۷ کیلومتر در سخت ترین توپوگرافی منطقه اجرا و به بهره برداری رسید.

توسعه بزرگراه‌ها در گرو تامین هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار

حیدری احداث باند دوم محور اردبیل – فیروزآباد را از طرح های توسعه ای و ایمن سازی راه های استان برشمرد و متذکر شد: این پروژه که تا پایان سال ۹۶ بدون اعتبار بود و امسال به پیوست یک قانون بودجه رفته و دارای ردیف اعتباری شد، به طول ۸۲ کیلومتر اجرا می شود.

وی احداث بزرگراه اردبیل – مشکین شهر – اهر را از دیگر طرح های مهم استان در حوزه راه دانست و بیان داشت: کل این پروژه به طول ۱۱۰ کیلومتر می باشد که بیش از ۴۰ کیلومتر آن به اتمام رسیده و ۲۸ کیلومتر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان اجرای این پروژه را در کاهش تصادفات رانندگی استان تاثیرگذار خواند و عنوان کرد: پروژه دیگر در محور خلخال – اسالم به طول ۱۶ کیلومتر می باشد که وضعیت موجود آن با مشخصات راه روستایی بوده که با اتمام پروژه از راه روستایی به راه اصلی تبدیل می شود.

جاده رضی – امیرکندی امسال به بهره برداری می‌رسد

وی با بیان اینکه این پروژه از لحاظ منابع مالی با محدودیت مواجه بوده و هنوز مبلغی از منابع ملی برای آن در نظر گرفته نشده است، افزود: پروژه رضی – امیرکندی به طول ۴۶ کیلومتر از دیگر طرح های اجرایی بوده که تاکنون ۳۸ کیلومتر آن به اتمام رسیده و هشت کیلومتر باقی مانده تا پایان فصل کاری سالجاری آماده بهره برداری می شود.

حیدری اضافه کرد: پروژه مهم دیگر ما در بحث توسعه راه های اصلی احداث چهار خطه پارس آباد – سربند به طول ۲۰ کیلومتر است که این پروژه با پیگیری استاندار و نماینده پارس آباد به پیمانکاران واگذار شد.

وی احداث راه اصلی کلور – درام را از دیگر پروژه های اجرایی برشمرد و یادآور شد: طول این پروژه ۵۰ کیلومتر است و ۳۵ کیلومتر آن در حوزه استان اردبیل می باشد.

انتهای پیام/مهر